Nyheter

Fortsatt stark grossistmarknad inom VVS för Q1 2019

Totalt sett är marknaden fortsatt stark med ett plus på 7,6 % eller ca 210MSEK och samma antal dagar, 63 st, som under 2018. Ahlsell har fortfarande full förvärvseffekt av Viacon och Nordic Sprinkler så helheten haltar något men bedömningen är att ett starkt plus är utfallet totalt sett. Göteborg ökar väldigt starkt med + … Continued

VD-skifte hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Joacim Nordh tillträder som VD hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS i samband med att Mats Rosman lämnar för pension. Joacim kommer från Ahlsell där han är Divisionschef Industri sedan flera år. Joacim har en bred bakgrund både inom verktyg, PSU och VVS. Han kom till Ahlsell via förvärvet av Tibnor Industrivaruhus i början av 2000-talet. Joacim … Continued

Fortsatt stark tillväxt för grossisterna under Q4 2018

För RGF’s totala del är ökningen +7,3% för Q4 samt 5,5% för helår. En stark avslutning på året trots de varningar om nybyggnationen som förekommer i media. Samtidigt har de företagsköp Ahlsell gjort avspeglats i större tillväxt under andra halvåret allteftersom de integrerats i affärssystemen. Göteborg ökar starkt med +12,7% i Q4 samt +7,5% på … Continued

Anmälan RGF och VVS-fabrikanternas höstmöte 2018

Anmälan till till Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanternas Råds höstmöte 22 november 2018. Anmäl deltagande via anmälningsformuläret (du skickas vidare till VVS-fabrikanternas råds anmälningsformulär). Inbjudan finns att hämta som PDF här.

Fortsatt stark Marknad för VVS grossisterna Q3 2018

RGF’s totala ökning 4,4 % i kvartal 3. Cyberattacken mot Dahl 2017 gör fördelningen mellan kvartal två och tre svårbedömd. Ahlsell har tillfört volym från både Viacom och Nordic Sprinkler. Summerar man Q2+ Q3 2019 jmf 2018 blir ökningen ca + 5,9 % och kan ses som mer relevant att jämföra med beroende på ovan … Continued

Fortsatt stark marknad för grossisterna Q2 2018

                    Då är det dags för statistiken för Q2 2018. En faktureringsdag mer i Q2 2018 ger plus ca 1,6% mot ifjol samtidigt som Q2 2018 är plus 7,3 % i totala marknaden för RGF. Blir då + 5,7 % vilket får anses vara en fortsatt … Continued

Rörgrossisterna uppdaterar klassiskt rörsortiment

Trots att produktutvecklingen i VVS-branschen är snabb så används fortfarande det ”klassiska rörsortimentet” med gängrör, aducerade rördelar och liknande med jämna mellanrum. Dessa produkter har hängt med sedan långt innan VVS-grossisterna på 1940-talet införde den gemensamma produktkatalogen, som numera i modern form går under namnet RSK-databasen. Men även om de gamla rördelarna ser likadana ut … Continued

Inbjudan RGF vårmöte 2018

Anmäl dig till mötet på genom att skicka ett mail till mats.rosman@rgf.se eller via QR-koden i inbjudan. Sista anmälningsdag är 9 maj 2018. Avanmälan via mejl till Mats Rosman senast den 15 maj. Vid frågor kontakta Mats Rosman. Här kan du se hela inbjudan som PDF: inbjudan RGF vårmöte 2018

Statistik för Q4 samt helår 2017

Här kommer statistiken för Q4 samt helår 2017. • RGF Total + 1,132 miljarder eller plus 7,4% rullande tal. • Antal dagar under Q4 var 63 st under 2017 och 64 st för 2016 och det innebär ytterligare knappt +1,6% för kvartalet. • Totalt helår plus ca7,4% vilket får betraktas som summan av ännu ett … Continued

Fortsatt stark marknadsutveckling Q3 2017

Fortsatt stark marknadsutveckling för grossisterna i statistiken för Q3 2017. Summan Q3 är plus 8,2% och med en faktureringsdag mindre i år ger ca +9,7% vilket innebär en ökningstakt om nästan 10 %!! Totalen för tre kvartal är +7,8 % (+8,3%) vilket visar hur stark byggmarknaden fortfarande är. Sammanfattning Hela Riket Q3 +8,2% (+ 1 … Continued