Q4 visade på fortsatt svaga marknadsförutsättningar och därigenom en negativ utveckling för grossisterna i RGF

Publicerad: 15 jan 2024

Negativ tillväxt för grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen under Q4 2023 jämfört med Q4 2022.

Marknadsförutsättningar har inte förbättrats under Q4 2023 vilket gör att grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF redovisar en negativ tillväxt för sortimentet jämfört med Q4 2022. Den successiva avmattningen i delar av branschen fortsätter.

Det gäller främst inom nystartade projekt och inom nyproduktion samt genom halverade investeringar inom småhusbyggande, byggande av flerbostadshus, minskade investeringar inom kontor och handelsrelaterat byggande vilket sammantaget påverkar efterfrågan negativt. Detta parallellt med en osäkerhet över hur efterfrågan kommer att utvecklas i branschen skapar en osäkerhet avseende investeringar av olika slag.

För medlemmarna i RGF stannade den samlade försäljning för Q4 2023 på lite drygt 5,1 Mdr vilket gav en negativ utveckling på -9,1%, jämfört med Q4 2022. För Göteborgs del var den samlade volymen 866 Mkr vilket gav en  negativ utveckling på -7,2% och för Stockholms del 955 Mkr vilket gav en negativ utveckling på -4,2%.

För hela 2023 var den samlade volymen c,a 20,5 Mdr jämfört med c;a 20,7 Mdr för hela 2022. Det ger en negativ tillväxt för hela året med -0,9%. För Göteborg var volymen c;a 3,5 Mdr jämfört med c;a 3,4 Mdr 2022 vilket gav en positiv tillväxt på +1,7%. För Stockholms del var volymen c;a 3,7 Mdr jämfört med c;a 3,6 Mdr för 2022 vilket gav en positiv tillväxt på +1,6%.

Utvecklingen för respektive produktgrupp under Q4 2023 såg ut så här jämfört med Q4 2022;

 • Rör; -13%
 • Rördelar och Kopplingar; -10%
 • Rörsystem/slang/brand; -16%
 • Sanitet och blandare; -11%
 • Vatten och värme; -3%
 • Brunnar och Avloppsystem; -14%
 • Montage och utrustning; -12%

För hela 2023 var utvecklingen jämfört med 2022 för respektive produktgrupp enligt nedan;

 • Rör; -10%
 • Rördelar och Kopplingar; +1%
 • Rörsystem/slang/brand; -12%
 • Sanitet och blandare; -5%
 • Vatten och värme; +15%
 • Brunnar och Avloppsystem; -9%
 • Montage och utrustning; -3%

Riksstatistiken TSEK