Grosshandel

En återblick på grosshandelns historia.

Gas, Vatten, Avlopp och Värme

VVS-branschen börjar i och med att gasen kom till Stockholm för att lysa upp i de mörka gränderna och 1853 byggdes Klara Gasverk.
Under senare hälften av 1800-talet började man även att lägga ner rörledningar för vatten, avlopp i städerna. Första vattenverket i Stockholm var igång 1861. Utbyggnaden av rörledningsnäten resulterade i import av rör och rördelar från kontinentala verk då tillverkning och lagerläggning saknades inom landet.
Förutsättningarna för en grosshandel växte successivt fram och i slutet av 1890-talet fanns åtta rörgrossister som sålde i kommission och köpte i fast räkning. Dessa hade sitt ursprung i tidigare företagsetableringar inom andra områden, främst maskiner, maskinförnödeheter och pumpar.
Namnet rörgrossist kommer alltså från det sortiment man då sålde; rör, rördelar och andra med rörledningar förknippade produktgrupper som tex armaturer.

VVS-SORTIMENT OM CA 350.000 AKTIVA ARTIKLAR

Idag talar vi om VVS-grosshandel, men Föreningen har behållit ”Rörgrossist” i namnet och istället lagt till VVS. Det nuvarande namnet Svenska Rörgrossistföreningen VVS är från en ombildning 1959. Benämningen VVS används i branschen för Värme, Ventilation och Sanitet. Det levande VVS-sortimentet omfattar idag mer än 350 tusen artikelnummer inom huvudgrupperna Rör/VA/Teknisk armatur, Värme/Pumpar samt Rostfritt/Sanitet. Det europeiska VVS-sortimentet uppskattas omfatta 1,5 – 2 milj artikelnummer. Föreningen har 9 medlemsföretag, som omsatte över 12 miljarder kr på den svenska marknaden år 2010.

SORTIMENT

För att ge en bild av VVS-grosshandelns sortiment återger vi nedan RSK-katalogens fliksystem med de olika produktgrupperna samt en grov försäljningsmix.
Sortimentet enligt RSK:s fliksystem för produktkatalogerna:

I – RÖR & TEKNISK ARMATUR

 • Gjutjärnsrör
 • Stålrör/Rostfria rör/Kulvertrör
 • Kopparrör
 • Slangar
 • PVC-rör
 • Övriga plaströr
 • Fästdetaljer och Isolering
 • VA-armartur/Stängveniler
 • Reglerventiler/Övrig armatur
 • Mätinstrument
 • Betäckningar/Brunnar

II – VÄRME & PUMPAR

 • Automatik
 • Kärl och Cisterner
 • Pumpar
 • Pannor/Värmepumpar
 • Oljebrännare och tillbehör
 • Radiatorer
 • Vattenvärmare

III – SANITET & ROSTFRITT

 • Badkar,Duschkabiner, -väggar
 • Tvättställ/Dricksfontäner
 • WC-stolar/Bidéer/Urinaler
 • Disk- och Tvättutrustning
 • Vattenlås/Konsoler/Fixturer
 • Installationssystem/Handikapp
 • Blandare
 • Sanitetsarmartur
 • Badrumsinredningar

VVS-grosshandelns huvuduppgift:

är att i rätt tid leverera rätt vara på rätt plats och att avlasta leverantörerna kreditrisken. Kunderna får också tillgång till ett samlat sortiment från många tillverkare och även tillgång till såväl hämtlager som daglig distribution. Grossistrollen grundar sig på ett stort antal leverantörer, många kunder och ett omfattande sortiment. Branschens nummerbank har närmare 1000 leverantörer inregistrerade och stora grossister kan ha flera tusen leverantörer. VVS-materiel köpare återfinns i installatörledet, olika industrier, stat och kommun samt i detaljhandeln.

Stort miljöengagemang

Föreningen och dess medlemmar är direkt engagerade i branschens miljöarbete. I särskilt VVS-projekt inom VVS Information har miljödeklarationssystem för sk egendeklarationer tagits fram och en miljöhandbok givits ut. Härutöver har Föreningen deltagit i arbetet inom Byggsektorns Kretsloppsråd och då i avsnittet byggmaterialindustri och -distribution. Miljödeklarationerna – i byggsektorn något modifierade sk byggvarudeklarationer – inregistreras under hand i den nya produktdatabasen.