Dokument Leveransvillkor

VVS branschens etiska spelregler för gemensamma marknadsföringsaktiviteter har nu uppdaterats.

Dokumentet ”God marknadsföringspraxis inom VA-och VVS-branschen” består av fyra delar;

  1. Presentation och bakgrund till dokumentet
  2. ”Etiska riktlinjer för VA- och VVS branschen”, vars syfte är att säkerställa att alla branschaktörer uppträder och handlar på ett sådant sett att den utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.
  3. ”Principer för gemensamma marknadsföringsaktiviteter”, vars syfte är att på ett övergripande sett tydliggöra reglerna för gemensamma marknadsföringsaktiviteter efter principen – att gemensamma aktiviteter aldrig får drivas av vinstintressen gentemot övriga deltagande aktörer.
  4. Blankett ”Gemensamma marknadsföringsaktiviteter”, som blir ett verktyg att användas vid planeringen av alla gemensamma marknadsföringsaktiviteter.

Till höger finner du dokumenten.