RSK-DATABASEN

Publicerad: 14 okt 2014

RSK-katalogen, numera RSK-databasen, är ett begrepp i VVS branschen. RGF startade och utvecklade detta produktregister under årtionden fram till år 1998 då vi överlät driften åt VVS Information Data AB.

VVS Information Data AB ägs till lika delar av VVS Fabrikanternas Råd och RGF, Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

Läs mer om RSK-katalogen!