Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Rörgrossistföreningen VVS har en lång historia som du kan läsa om enligt vidstående innehållsförteckning.

Nuvarande förening, som bildades 1959, har som ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av leverentörer av VVS material. Föreningens verksamhet skall främst inriktas på att främja VVS grossistbranschens utveckling och att;

  • vara ett samlande forum för allmängiltliga branschfrågor
  • tillvarata och företräda medlemmarnas intressen i gemensamma branschfrågor
  • tillvarata föreningens  intressen i  VVS Information Data AB  och tillförsäkra en  vidareutveckling av RSK databasen
  • verka för sunda och ändamålsenliga affärsprimciper inom branschen
  • samarbeta och samråda med myndigheter och näringslivets organisationer i Sverige, Norden och Europa