Leveransvillkor

AA VVS 09 och God marknadsföringspraxis.

VVS branschen har sedan länge gemensamma leveransvillkor mellan branschleden Fabrikanter, Grossister och Installatörer. Detta har har varit förtroendeskapande och byggt upp en gemensam respekt för leveranssäkerhet och produktgarantier.

Under hösten 2008 reviderades detta regelverk, AA VVS, med avseende på leveransviten och förlängda garantier och de tidigare bestämmelserna AA VVS 05 ersattes vid årsskiftet 2008/09 av AA VVS 09.