RGF:s ledare

Sedan bildandet av Svenska Rörgrossistföeningen VVS 1959 har vi haft följande ordföranden och sekreterare:

Ordföranden

 • Konrad Nordström (59-65),
 • Lars Erik Fosselius (65-75), Fosselius & Alpen AB
 • Sven-Erik Hägglund (76), Ahlsell AB
 • Lars Erik Fosselius (77) Fosselius & Alpen AB
 • Gustaf Rosén (78-82), Rörbröderna AB
 • Åke Karlbom (82-88)
 • Yngve Carlsson (88-93), Ahlsell AB
 • Frank Backman (93-98), Fosselius & Alpen AB /Dahl)
 • Göran Näsholm (98-99), Ahlsell AB
 • Lennart Kalén (99-01), Dahl Sverige AB
 • Göran Näsholm (01-03), Ahlsell AB
 • Lennart Kalén (03-06), Dahl Sverige AB
 • Clein Johansson (06-08), Ahlsell AB
 • Tomas Johansson (08-10 ), Dahl Sverige AB
 • Johan Nilsson (10 -12), Ahlsell Sverige AB
 • Tomas Johansson (12-14), Dahl Sverige AB
 • Johan Nilsson (14-16), Ahlsell Sverige AB
 • Tomas Johansson (16-17), Dahl Sverige AB
 • Claes Seldeby (17-19), Ahlsell Sverige AB
 • Göran Dahlin (19 – ), Dahl Sverige AB

Sekreterare

 • Jerk Harling (63-66)
 • Curt Wahlund (66-01)
 • Lars Nyberg (01-09 )
 • Raivo Viask (09-14)
 • Mats Rosman (14-19)
 • Joacim Nordh (19 -)

Historiska källor:
Frode Rasmussen
Utredningen Värme- och Sanitetsbranschen, SOU 1955:49
utförd av Per Holm
Gösta Wallgrens redogörelse inför Ahlsell & Ågrens
100-årsjubileum 1977
Föreningsarkivet.