Prisutveckling

Prisutveckling enligt SCB.

Faktorprisindex för VVS material med basår 1984 och KPI med basår 1980:

Prisutveckling enligt SCB

*)  I SCB:s publikation Byggindex redovisas endast index för VVS-material, som avser VS-material, isolerings- och ventilations- produkter. I ovanstående index för VS-material är således isolerings och ventilationsmaterial exkluderat.

**)  Avtalenliga löner exklusive löneglidning.