Fortsatt tillväxt för Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Publicerad: 12 apr 2023

Fortsatt tillväxt för Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

Kvartal 1 är nu summerat för grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen VVS och vi kan konstatera att det generellt var en fin tillväxt för den samlade volymen i gruppen.
Totalt för gruppen hade vi en omsättning på drygt 5,4 Mdr kr vilket gav en tillväxt på 11,8%. För Stockholms del blev försäljningen nära 1,1 Mdr vilket gav en tillväxt på 24%.
För Göteborgs del stannade försäljningen på 960 Mkr vilket gav en tillväxt på 14%.

För respektive produktgrupp såg det ut så här;

  • Rör; -3%
  • Rördelar och kopplingar; +17%
  • Rörsystem/slang/brand; -11%
  • Sanitet och blandare; +5%
  • Vatten och värme; +35%
  • Brunnar och avloppsystem; +3%
  • Montage och utrustning; +10%

Eftersom marknadssituationen kommenteras så frekvent i media och läget för branschen är känt avhåller jag mig från några marknadskommentarer denna gång.

 

Riksstatistiken TSEK Q1