Negativ tillväxt för grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen under Q3 2023 jämfört med Q3 2022.

Publicerad: 6 okt 2023

Mer begränsade marknadsförutsättningar under Q3 2023 ger för grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF en negativ tillväxt jämfört med Q3 2022. Vi kan se en successiv avmattning i delar av branschen, främst inom nystartade projekt och inom nyproduktion parallellt med en osäkerhet över hur efterfrågan kommer att utvecklas i branschen. Halverade investeringar inom småhusbyggande, byggande av flerbostadshus samt minskade investeringar inom kontor och handelsrelaterat byggande påverkar efterfrågan.

För medlemmarna i RGF stannade Q3 2023 på lite drygt 4,6 Mdr vilket gav en negativ utveckling på -4,9%, jämfört med Q3 2022.

För Göteborgs del var den samlade volymen 775 Mkr vilket gav en  negativ utveckling på -1% och för Stockholms del 825 Mkr vilket gav en negativ utveckling på -6%.

För respektive produktgrupp ser det ut så här jämfört med Q3 2022;

  • Rör; -14%
  • Rördelar och Kopplingar; -8%
  • Rörsystem/slang/brand; -16%
  • Sanitet och blandare; -8%
  • Vatten och värme; +14%
  • Brunnar och Avloppsystem; -13%
  • Montage och utrustning; -9%

Riksstatistiken TSEK Q3