Nominera din kandidat till VA-priset 2023!

Publicerad: 9 feb 2023

Nu är det dags att nominera din kandidat till VA-priset 2023. VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.

– Bakgrunden till priset är att många av VA-systemen i Sverige akut behöver underhåll och renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker vi visa hur viktig vattenfrågan är, förklarar Hampe Mobärg, talesperson för VA-Fakta.

Priset kan gå till en person, organisation, företag som har uppmärksammat och tagit speciella initiativ för att förbättra vår hantering av VA-infrastrukturen.

Skicka din nominering via formuläret på vafakta.seSista dagen för nominering är 15 mars.

Förra årets pristagare var ”maratonutredaren” Anders Grönvall som envist och ihärdigt jobbat fram utredningen Vägar till hållbara vattentjänster. Dessutom gavs ett hedersomnämnande till VA Syds arbete för att hantera skyfall och projektledaren för Plats för vattnet Kristina Hall. Året före utsågs forskningsprogrammet Mistra TerraClean som utvecklar metoder för effektivare vattenrening.

Priset presenteras i anslutning till världsvattendagen den 22 mars 2023.

Mer information och kommentarer:
Hampe Mobärg
Samordnare, VA-Fakta
0730-29 88 56
hampe.mobarg@me.se

Caroline Harrå
Branschutvecklare, VVS-Fabrikanternas råd
0702-70 71 80
caroline@vvsfabrikanterna.se

Joacim Nordh
Vd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS
0733-99 54 00
joacim.nordh@rgf.se