Svagare tillväxt för grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen under Q2 2023

Publicerad: 7 jul 2023

Efter marknadsförutsättningarna ser vi nu en mer normal tillväxt för grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF. Vi kan se en successiv avmattning i delar av branschen, främst inom nystartade projekt och inom nyproduktion och en osäkerhet över hur efterfrågan kommer att utvecklas i branschen.

För medlemmarna i RGF stannade Q2 2023 på lite drygt 5,3 Mdr vilket gav en tillväxt + 0,1%, dvs i paritet med Q2 2022. För Göteborgs del var den samlade volymen 916 Mkr vilket gav en tillväxt på +1,7% och för Stockholms del 969 Mkr vilket gav en tillväxt på + 3,1%.

För respektive produktgrupp ser det ut så här jämfört med Q2 2022;

  • Rör; -10%
  • Rördelar och Kopplingar; +5%
  • Rörsystem/slang/brand; -11%
  • Sanitet och blandare; -5%
  • Vatten och värme; +18%
  • Brunnar och Avloppsystem; -9%
  • Montage och utrustning; +5%

Riksstatistiken TSEK Q2