Uppdaterad statistik för bostadsbyggandet 2015

Publicerad: 28 okt 2015

Den uppdaterade statistiken finns under ”Marknad”, ”Bostadsbyggande”. Eller klicka här.