Uppdaterad statistik för bostadsbyggandet 2015

Published: 28 Oct 2015

Den uppdaterade statistiken finns under “Marknad”, “Bostadsbyggande”. Eller klicka här.