Bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet enligt SCB

bostadsbyggande_2015