Så var då statistiken för Q2 2022 klar för medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF

Publicerad: 8 aug 2022

Vi kan konstatera att vi trots tuffa omvärldsfaktorer fortsatt ser en god tillväxt för medlemmarna i RGF och vi presterar ännu ett starkt kvartal med en tillväxt på 13,1% under Q1 2022. Tillväxten är iofs mindre än föregående kvartal som var extremt starkt med en tillväxt på 21,5%. Om det är en inbromsning vi ser är svårt att bedöma av ett enskilt kvartal, och vi skall som sagt komma ihåg att vi jämförs mot ett extremt starkt Q1. Generellt ser vi fortsatt stark efterfrågan, kanske något mindre inom ROT och bland småföretagen. De stora objekten rullar fortsatt på. Vi bedömer att den största utmaningen nu är tillgänglighet och inte efterfrågan.

För medlemmarna i RGF såg Q2 ut så här;
Tillväxten i Q2 2022 jmf med Q2 2021 blev 13,1%.
Tillväxten i respektive produktgrupp såg ut enligt följande;

  • Rör +30%;
  • Rördelar och kopplingar +14;
  • Rörsystem, slang och brand;  +14%,
  • Sanitet och blandare +11%;
  • Vatten och värme +5%;
  • Brunnar och avloppsystem +2%;
  • Montage och utrustning + 50%;

För Stockholms del blev tillväxten under Q2 13,5% och för Göteborgs del 13,8%.

Men det finns säkert en oro bland beställare och utförare vart konjunkturen skall ta vägen. Orsakerna till detta är säkert kända vid det här laget och behöver kanske inte upprepas. Detta kan leda till osäkerhet avseende framtida planer och investeringar inom flera sektorer som kan komma att påverka efterfrågan. Det blir spännande att se utvecklingen efter kvartal 3.