Fortsatt stark VVS-marknad Q2 2017

Publicerad: 15 aug 2017

Fortsatt stark VVS marknad och åter noteras All time high för Rörgrossisterna under Q2 2017
Svag tillväxt med +1,3% men med tre faktureringsdagar mindre i år blir totalen för Q2 ca +6,1%.
Summan Q1 och Q2 blir en ökning med ca 7,6 % och lika många faktureringsdagar jmf 2016 mot 2017.

Göteborgsmarknaden             -3,5 % men blir plus 1,3 %
Stockholmsmarknaden           -2,5 % blir plus 2,3%

Rörgrossisterna ser positivt på det närmaste halvåret med en fortsatt stark byggmarknad!