Fortsatt stark marknadsutveckling Q3 2017

Publicerad: 20 okt 2017

Fortsatt stark marknadsutveckling för grossisterna i statistiken för Q3 2017. Summan Q3 är plus 8,2% och med en faktureringsdag mindre i år ger ca +9,7% vilket innebär en ökningstakt om nästan 10 %!!
Totalen för tre kvartal är +7,8 % (+8,3%) vilket visar hur stark byggmarknaden fortfarande är.

Sammanfattning
Hela Riket Q3 +8,2% (+ 1 dag 9,7%) Summa Q1-Q3 +7,8% (+8,3% + 1 dag)

Göteborgsstatistiken Q3 +7,2% (+ 1 dag 8,7%) Summa Q1-Q3 +6,0 % (+6,5% + 1 dag)
Stockholmsstatistiken Q3 +8,1% (+ 1 dag 9,6%) Summa Q1-Q3 +6,4% (+6,9% + 1 dag)

Vi bedömer att utvecklingen under kvartal fyra 2017 kommer att vara fortsatt stark!