Fortsatt fin utveckling av försäljningen från grossisterna i RGF

Publicerad: 22 apr 2022

RGF;s medlemmar inleder 2022 med starka tillväxtsiffror.

Vi kan nu summera första kvartalet för 2022 och kan utifrån vår tillväxt konstatera att det fortsatt finns en stark efterfrågan i marknaden. Vår tillväxt var under Q1 strax över 20%. I volym räknat nådde vi nästan 4,4 Mdr för Q1 2022 jämfört med 3,6 Mdr under Q1 2021. Göteborg hade en tillväxt på strax över 25% och Stockholm visade en tillväxt på 19,5%.  (OBS! att vi nu i princip enbart mäter produkter med RSK-nummer, men 2021 och 2022 har helt jämförbara statistikunderlag)

Utmaningarna framåt ligger självklart i hur kriget påverkar samhället i stort där bla ökade energi- och bränslepriser, höjda räntor samt svårigheter med tillgängligheten inom olika produktslag och komponentbrist kan påverka efterfrågan. 2022 blir därför ett år med flera osäkerhetsfaktorer.

Prognoser framåt visar ändå på en stabil marknad under 2022.

Redovisning av statistik från medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen