Prisutveckling

Prisutveckling enligt SCB
Faktorprisindex för VVS material med basår 1984 och KPI med basår 1980:

prisutveckling_2015

*)  I SCB:s publikation Byggindex redovisas endast index för
VVS-material, som avser VS-material, isolerings- och ventilations-
produkter. I ovanstående index för VS-material är således isolerings
och ventilationsmaterial exkluderat.

**)  Avtalenliga löner exklusive löneglidning.