RGF:s ledare

Sedan bildandet av Svenska Rörgrossistföeningen VVS 1959 har vi haft följande ordföranden och sekreterare:

Ordföranden 
Konrad Nordström (59-65), 
Lars Erik Fosselius (65-75), Fosselius & Alpen AB 
Sven-Erik Hägglund (76), Ahlsell AB 
Lars Erik Fosselius (77) Fosselius & Alpen AB 
Gustaf Rosén (78-82), Rörbröderna AB 
Åke Karlbom (82-88) 
Yngve Carlsson (88-93), Ahlsell AB 
Frank Backman (93-98), Fosselius & Alpen AB /Dahl) 
Göran Näsholm (98-99), Ahlsell AB 
Lennart Kalén (99-01), Dahl Sverige AB
Göran Näsholm (01-03), Ahlsell AB
Lennart Kalén (03-06), Dahl Sverige AB
Clein Johansson (06-08), Ahlsell AB
Tomas Johansson (08-10 ), Dahl Sverige AB
Johan Nilsson (10 -12), Ahlsell Sverige AB
Tomas Johansson (12-14), Dahl Sverige AB
Johan Nilsson (14-16), Ahlsell Sverige AB
Tomas Johansson (16-17), Dahl Sverige AB
Claes Seldeby (17-), Ahlsell Sverige AB

Sekreterare 
Jerk Harling (63-66) 
Curt Wahlund (66-01) 
Lars Nyberg (01-09 )
Raivo Viask (09-14)
Mats Rosman (14 –

___________________

Historiska källor: 
Frode Rasmussen
Utredningen Värme- och Sanitetsbranschen, SOU 1955:49 
utförd av Per Holm 
Gösta Wallgrens redogörelse inför Ahlsell & Ågrens
100-årsjubileum 1977
Föreningsarkivet.