Kansli

Kansliet hittar du på Drakenbergsgatan 21 i Stockholm

Som sekreterare i föreningen och VD i dess servicebolag
RGF Service AB tjänstgör Mats Rosman

mats_rosman_ny

Mats Rosman
kansli +46 (0)8 50893866
mobil +46 (0)708 189980
mats.rosman@rgf.se

Besöks- och Postadress
Drakenbergsgatan 21, 117 41 Stockholm