VVS grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen VVS redovisar en något förbättrad försäljningsvolym under Q3 2020 jämfört med Q3 2019

Publicerad: 8 okt 2020

VVS grossisterna i Svenska Rörgrossistföreningen VVS redovisar en något förbättrad försäljningsvolym under Q3 2020 jämfört med Q3 2019.

Vi ser en viss avmattning under Q3 2020 och vi stannar på en försäljningstillväxt om +0,7% jämfört med Q3 2019.
Det är ganska jämn utveckling inom respektive produktgrupp där rör, porslin och blandare har en något bättre utveckling än övriga. Teknisk armatur har en något negativ tillväxt i kvartalet.

Avseende storstäderna Stockholm och Göteborg, ser vi en tillväxt i Göteborg med +1,8% men där Stockholm viker med -5,4% under kvartal 3.

Prognoserna framåt är fortsatt osäkra mycket beroende på effekterna av Corona.