Vi kan nu lägga ännu ett starkt kvartal bakom oss i Svenska Rörgrossistföreningen RGF

Publicerad: 11 okt 2021

Vi kan nu lägga ännu ett starkt kvartal bakom oss i Svenska Rörgrossistföreningen RGF. Q3 2021 stannade på en tillväxt på 11,7% jmf med Q3 2020.

 

Avseende utvecklingen för de olika produktgrupperna så utvecklades rör bäst med en tillväxt på 17% följt av värme +9%, teknisk armatur och blandare på +7% samt porslin och övrig sanitet som stannade på +1%.

Göteborg går fortsatt starkt som region med +16% jämfört med Q3 2020 medan Stockholm stannade på även det starka +7%.

Vi ser en fortsatt god konjunktur för branschen där det bla spås ett ökat underhållsbehov bland fastighetsägare och fastighetsbolag samt att olika konjunkturinstitut tecknar en ljus bild av byggmarknaden över året. Fortsatt låga räntenivåer tillsammans med stöttning av ROT gör att privathushållen förväntas fortsätta investera med olika byggprojekt i sina hem. Det finns även som alla vet ett gigantiskt underhålls- och utbytesbehov av VA nätet med långa tidshorisonter.

Vi ser även att prisökningar på bl.a. råvaror påverkat tillväxten i positiv bemärkelse.