VÅR VERKSAMHET

Publicerad: 14 okt 2014

Vår uppgift är att verka för god affärssed, företräda medlemmarna mot myndigheter och institutioner samt att tillvarata grossistens intressen visavi fabrikanter och installatörer i gemensamma branschfrågor

och att därutöver verka för en ökad marknad för VVS-produkter. Vidare skall föreningen tillhandahålla relevant marknadsinformation.”

Mer om Svenska Rörgrossistföreningen