Uppdaterad statistik för entreprenadindex 2015

Published: 28 Oct 2015

Den uppdaterade statistiken finns under “Marknad”, “Prisutveckling” och “Nya Entreprenadindex”. Eller klicka här.