Under Q2 2024 visar medlemsföretagen i RGF på en mindre negativ utveckling

Publicerad: 4 jul 2024

Under Q2 2024 visar medlemsföretagen i RGF på en mindre negativ utveckling jämfört med förgående kvartal. Vi kan skönja en viss stabilisering där trenden är att nedgången i marknaden börjar att plana ut något. En viss förbättring avseende efterfrågan kan konstateras inom vissa områden. Med fortsatt sänkta räntor bedömer vi att återhämtningen kan komma att fortsätta in i Q3.

Fortsatt stor osäkerhet avseende nyproduktion och behovet av nyproducerade bostäder.

Lite siffror;

  • Total utveckling; -11,9%
  • Göteborg; -11,9%
  • Stockholm; -10,7%
  • Rör; -16%
  • Rördelar/kopplingar; -13%
  • Rörsystem, slang/Brand; -13%
  • Sanitet/blandare; -8%
  • Vatten/värme; -16%
  • Brunnar/avloppssystem; -3%
  • Montage och utrustning; -5%