Statistik för Q4 samt helår 2017

Publicerad: 10 jan 2018

Här kommer statistiken för Q4 samt helår 2017.

• RGF Total + 1,132 miljarder eller plus 7,4% rullande tal.
• Antal dagar under Q4 var 63 st under 2017 och 64 st för 2016 och det innebär ytterligare knappt +1,6% för kvartalet.
• Totalt helår plus ca7,4% vilket får betraktas som summan av ännu ett starkt år med föreningens ”Alltimehigh” igen.
• Göteborg har en ökningstakt på helår med + 4,9% och Stockholm + 4,2% ,bägge för helår vilket är lägre än snittet i bägge fallen.

Nu kommer ett spännande år med fortsatt hög takt men blir det lika bra som 2017?