Starka siffror för andra kvartalet 2021 för medlemmarna inom Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Publicerad: 12 jul 2021

Starka siffror för andra kvartalet 2021 för medlemmarna inom Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

Vi kan konstatera att medlemmarna inom Svenska Rörgrossistföreningen VVS gör ett historiskt starkt andra kvartal 2021. Jämfört med samma period förra året så var uppgången strax över 15%. Samtliga produktgrupper visar positiv tillväxt där rör går starkast. Men även teknisk armatur, porslin, blandare och värme har fin utveckling. Såväl Göteborg som Stockholm visar positiva siffror där Göteborgsmarknaden visar på något starkare utveckling.

Vi mäts mot ett kvartal 2020 där Corona på allvar slog igenom samt att prishöjningseffekten på bla råvaror varit stor under detta kvartal. Plasten har t.ex. rusat iväg med uppåt 30%.

Vi kan även kostantera att marknaden fortsatt är stark inom vår bransch och att i princip samtliga av våra kundgrupper har bra med jobb. Jämför vi antal dagar mellan kvartalen så var det en dag mer Q2 2021 jämfört med Q2 2020 vilket självklart påverkar positivt.

Joacim Nordh
Verkställande direktör
Svenska Rörgrossistföreningen VVS