Stark inledning på året för medlemmarna inom Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Publicerad: 29 apr 2020

Vi kan konstatera att vi inom RGF gör en bra inledning på året vilket självklart är såväl bra, viktigt och roligt.
+3,1% upp jämfört med Q1 2019 som i sin tur hade en väldigt bra tillväxt på +7,6% jmf med 2018.
Hur Corona/Covid 19 påverkat efterfrågan så här långt är svårbedömt men min personliga uppfattning är att vi ser en eftersläpning och att behovet av produkter och tjänster inom VVS fortsatt är relativt bra.

Avseende produktgrupperna utvecklas rör bäst med +5,4%. Även teknisk armatur +4,4% och blandare +3,4% har bra utveckling. Största negativa avvikelsen visar värme med -0,9% vilket iofs inte är någon större dramatik sett över ett kvartal.

Sett över året visar en del rapporter från prognosinstitut på en bedömd minskning med c:a 3% för 2020 jmf med 2019.
Det skall bli spännande att se hur vi levererar under Q2 och hur stor påverkan av Corona/Covid 19 det kan bli.