Nyheter Styrelsen

Publicerad: 20 nov 2014

På styrelsemötet den 20 november 2015 avgick Martin Hansson och ersattes av Magnus Sandberg, båda från  John Fredrik AB som ordinarie styrelseledamot.