Nyheter i styrelsen

Published: 23 May 2014

Ny ordförande och nya ledamöter i Svenska Rörgrossistföreningen VVS styrelse

På årsmötet den 22 maj valdes Johan Nilsson som ordförande. Som nya styrelseledamötet invaldes Anders Koppel och Martin Hansson