Ny ledamot i styrelsen

Published: 1 Nov 2012

På RGFs extra föreningsstämma den 22 november 2012 invaldes Conny Dyrenäs som ny ledamot i Svenska Rörgrossistföreningen VVS och dess servicebolag RGF Service AB styrelse.