Medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF gör ett starkt avslut på 2022

Publicerad: 12 jan 2023

Medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF gör ett starkt avslut på 2022. Medlemmarna i RGF gör ett starkt 2022 och avlutar Q4 med en tillväxt på +16,9% jämfört med Q4 2021. Totalt för 2022 blev tillväxten +17% jämfört med 2021 och med en sammanlagd volym för 2022 på 19,2 Mdr. För Göteborgs del stannade tillväxten på +11% för Q4 och +16% för helåret och med en sammanlagd volym för 2022 på 3,4 Mdr. För Stockholms del stannade tillväxten på +12% för Q4 0ch +15% för helåret och med en sammanlagd volym för 2022 på 3,7 Mdr.

För respektive produktgrupp såg tillväxten ut så här;

Produktgrupp;                                                           Q4                       Totalt 2022

  • Rör;                                                                       +17%                  +30%
  • Rördelar/Kopplingar;                                            +19%                  +18%
  • Rörsystem/Slang/Brand;                                      +2%                    +4%
  • Sanitet/Blandare;                                                 +11%                  +12%
  • Vatten/Värme;                                                      +25%                  +13%
  • Brunnar/Avlopp;                                                   +6%                    +10%
  • Montage/Utrustning;                                           +55%                  +48%

Den starka tillväxten är bla driven av en relativt hög prisinflation och det finns som vanligt variationer bland olika produkt- och marknadssegment. Bedömningen är ändå att marknaden generellt haft en, efter omständigheterna, stabil utveckling för 2022, bla genom projektinvesteringar, stora etablerade bygg- och industriprojekt, ROT och renovering,

investeringar i energieffektivisering samt en stark återhämtning efter åren med covid som drivit på utvecklingen. För 2023 finns många frågetecken över hur investeringarna kommer se ut och hur de kommer att påverka utvecklingen. Hot om fortsatt hög inflation, fortsatt höga el- och energipriser, höjda räntor, minskade/förskjutna byggstarter, minskad nyproduktion, en privatmarknad för renovering som förväntas minska genom det ansträngda läget för hushållen, mm vilket sammantaget gör 2023 till en utmaning.

Att vi gå in i lågkonjunktur och därigenom en mer begränsad marknad får vi förbereda oss på.

Möjligheter finns bla inom VA- marknaden som kan komma att växa då underhållsskulden i VA nätet är stort och fortsätter att öka. Olika delar inom energieffektivisering har möjligheter att växa och utvecklas samt delar inom renovering och ROT. En fråga som kan bli avgörande för hur 2023 kommer gestalta sig är om regeringen kommer att skjuta in stimulanser för att mildra effekten av lågkonjunkturen?

Joacim Nordh
Verkställande Direktör