Grossistmarknaden har fortsatt stark tillväxt med + 6,7% under Q3 2015

Publicerad: 27 okt 2015

Här kommer alldeles färsk statistik för Q3 2015. Glädjande nog så kan man konstatera en fortsatt ökningstakt med +6,7 % under Q3 och ackumulerat 3 kvartal + 6;0% under 2015. Göteborgsmarknaden ökar ackumulerat med +5,8% medan Stockholm ackumulerar med+6,3%.

Som diagrammet visar är det tredje kvartalet i rad som RGF har en stark tillväxt , i praktiken ”all time high”. Vi tror på en fortsatt stark utveckling med den marknad som är i nuläget.

151027_diagram