GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Publicerad: 10 dec 2014

SEG (Sveriges Elgrossister) och VVS-Information Data AB har börjat samarbeta kring en gemensam plattform för sina respektive databaser; E-nummerbanken och RSK-databasen. SEG har under en tid tittat på olika alternativ till den administrationsplattform de idag arbetar i och slutligen föll valet på VVS Informations lösning. Vi fastnade för VVS Information, eftersom de bäst motsvarade vår kravspecifikation och dessutom mogna som part för att inleda ett samarbete med oss. Att vi har flera gemensamma medlemmar/ägare var naturligtvis också en stor fördel säger Björn Högborn på SEG