Fortsatt stark utveckling för Svenska Rörgrossistföreningen VVS under Q2 2020

Publicerad: 13 jul 2020

Utvecklingen inom Svenska Rörgrossistföreningen VVS, RGF, är fortsatt bra.
Vi utvecklas fortsatt bättre än motsvarande period jämfört med föregående år.
Q2 2020 visar på en volymökning på 2% jmf med Q2 2019, detta exkluderat John Fredriks siffror som ej finns redovisade här pga av konkurs under Q2 2020.
Vi skall då komma ihåg att vi mäts mot en starkt Q2 2019 som hade en tillväxt på +4,5 % jmf med Q2 2018.
Vi har en stark utveckling inom Teknisk armatur och värme medan vi har en något sämre utveckling inom porslin och blandare.

Såväl Stockholm som Göteborg ökar.

Nu kommer några avgörande kvartal avseende branschens påverkan av Corona/Covid 19.