Fortsatt stark utveckling för medlemmarna i RGF, Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Publicerad: 10 okt 2022

Trots en försvagad konjunktur och komplicerad omvärld med mer begränsad och osäker marknad som följd visar medlemmarna i RGF på fortsatt fin utveckling. Tillväxten under kvartal 3 2022 stannade på strax över 4,5 Mdr kronor vilket var en ökning med 17,4% jämfört med kvartal 3 2021. För Stockholms del var tillväxten 16,8% medan Göteborg visade på en tillväxt på 15,5% för kvartal 3 2022 jämfört med kvartal 3 2021.

Utvecklingen i respektive produktgrupp såg ut så här;

  • Rör; +27%
  • Rördelar och kopplingar; +19%
  • Rörsystem, slang och brand; 3%
  • Sanitet och blandare; +13%
  • Vatten och värme; +11%
  • Brunnar och avloppssystem; +15%
  • Montage och utrustning; 71%

Medlemmarna i RGF levererar alltså ännu ett starkt kvartal men vi ser samtidigt att prognoser framåt visar på ett mer osäkert kommande halvår.