Fortsatt stark tillväxt för grossisterna under Q4 2018

Publicerad: 14 jan 2019

För RGF’s totala del är ökningen +7,3% för Q4 samt 5,5% för helår. En stark avslutning på året trots de varningar om nybyggnationen som förekommer i media. Samtidigt har de företagsköp Ahlsell gjort avspeglats i större tillväxt under andra halvåret allteftersom de integrerats i affärssystemen. Göteborg ökar starkt med +12,7% i Q4 samt +7,5% på helår medan Stockholm ökar med +5,2% Q4 och 2,7% på helår. Noterar i diagrammet att tillväxten för RGF de senaste 5 åren är ca +30% eller +4 miljarder.