Fortsatt stark Marknad för VVS grossisterna Q3 2018

Publicerad: 15 okt 2018

RGF’s totala ökning 4,4 % i kvartal 3.
Cyberattacken mot Dahl 2017 gör fördelningen mellan kvartal två och tre svårbedömd.
Ahlsell har tillfört volym från både Viacom och Nordic Sprinkler.
Summerar man Q2+ Q3 2019 jmf 2018 blir ökningen ca + 5,9 % och kan ses som mer relevant att jämföra med beroende på ovan i punkt 2.
Summan Q1 – Q3 blir i motsvarande beräkning + 4,8% vilket är fortsatt starkt i marknaden.

Stockholmsmarknaden har i motsvarande grad ökat med 3,2% under Q3 och totalt med 1,8% hittills i år.
Göteborgsmarknaden har jämförbart ökat med 6,4% under Q3 och totalt är ökningen hela 5,6% hittills.