Fortsatt stark grossistmarknad inom VVS för Q1 2019

Publicerad: 25 apr 2019

Totalt sett är marknaden fortsatt stark med ett plus på 7,6 % eller ca 210MSEK och samma antal dagar, 63 st, som under 2018. Ahlsell har fortfarande full förvärvseffekt av Viacon och Nordic Sprinkler så helheten haltar något men bedömningen är att ett starkt plus är utfallet totalt sett. Göteborg ökar väldigt starkt med + 12,6% och även Stockholm går starkt med +9,7% för kvartal 1.