Fortsatt god ökningstakt för Rörgrossisterna

Publicerad: 10 okt 2016

Den goda ökningstakten fortsätter med +4,6 % totalt riket

samt bättre för Göteborg med +6,4% och Stockholm något svagare med +2,4%. Det är samma antal faktureringsdagar (66 styck) men känslan av att det startade lite trögare i augusti med både senare semestrar och vackert väder men det går inte att säkerställa statistiskt. Byggmarknaden är fortfarande stark och flaskhalsarna  är i huvudsak montörbrist och lång uppstartsprocess för byggarna.
Takten i ROT marknaden är något svagare än i början av 2016. Vi ser fram emot fortsatt stark marknad där det blir spännande att se utvecklingen mot 2015 då ökningstakten var nästan 14% mot året innan.

riksstatistiken-2016_3