Ett mycket starkt 2021 för medlemmarna i RGF

Publicerad: 11 jan 2022

Medlemmarna i RGF gör ett försäljningsmässigt väldigt starkt 2021 med en total tillväxt på strax över 10%.
Vi når över 20 Mdr i gemensam omsättning vilket är rekord för gruppen. I kvartal fyra passerade vi 5,5 Mdr och hade en tillväxt på strax över 13%. I de respektive produktklasserna utvecklades rör med +13%, teknisk armatur +7%, värme +8%, porslin +3%, blandare +6% samt övrig sanitet med +7%. Vi kan således notera en stark utveckling inom samtliga produktgrupper.

Vi ser att de lite mindre kunderna har haft en stark efterfrågan samtidigt som de stora objekten fortsatt rullat på. ROT marknaden har samtidigt varit stabil. Råvarupriser, tillgängligheten inom vissa produktkategorier samt ökade fraktkostnader har varit några av de stora utmaningarna under året.