En bra start på året för medlemmarna i RGF

Publicerad: 14 apr 2021

Medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen RGF visar på en försäljningstillväxt på +0,8% jämfört med Q1 2020. Det får anses som bra då det är en dag mindre i Q1 2021 jämfört med Q1 2020. Et ger c.a 1,5% påverkan. Man skall också komma ihåg att Q1 2020 var väldigt starkt med en tillväxt på 3,1% jämfört med Q1 2019.

Tittar vi på några olika produktområden visar värme och övrig sanitet på positiva siffror medan blandare och rör visar +-0. Teknisk armatur visar något ner.

I storstadsregionerna visar Göteborg ett plus på +1,3% medan Stockholm viker ner med -3%.

Inledningen av 2021 ger signaler om att det är gott gry i marknaden och prognoser framåt visar på en generellt positiv marknadsutveckling.