Cirkulationspump det mest lönsamma energibesparande idag?

Publicerad: 22 nov 2011

Nyutgåva VVS-branchens Felanmälan / Reklamationsblankett

VVS-branschens tre branschföreningar, VVS Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS Företagen har tillsammans med bl.a Energimyndigheten bildat en arbetsgrupp vars uppgift är att genom bl.a information, skapa ett ökat behov av EcoDesign godkända VVS produkter. Det första resultatet av samarbetet är broschyren Cirkulationspumpar – den mest lönsamma energibesparande idag?

 

Cirkulationspumpar – den mest lönsamma energibesparande idag?