All time high för grossistmarknaden!

Publicerad: 13 jan 2017

Statistiken för Q4 visar på +1,5% med en handelsdag mer än 2015 och totalen ger +6,0 % innebärande totalt 15 283 miljarder kr  en ökning med ca 850 MSEK i grossistmarknaden. Detta får anses vara ett bra år med tanke på att ROT bidragsdelen minskar kraftigt i statistiken.  Göteborgs resp Stockholmsmarknaderna ökar med 6,9% resp 4,1% under 2016. Totalt ett ”All Time High” för grossistmarknaden!

riksstatistiken 2016q4

 

Omsättning 2016 (TKR) 2015 (TKR)
4:e kvartalet 4.221,4 4.157,0
Tillväxt % 1,5 13,5
Helåret 15.283,0 14.413,8
Tillväxt % 6,0 7,9