Aktionsgruppen Små Avlopp

Published: 20 Oct 2009

Aktionsgruppen Små Avlopp

Aktionsgruppen Små Avlopp startar en kampanj mot utsläppen från 400 000 icke godkända och direkt undermåliga små enskilda avlopp i landets kommuner.