Aktionsgruppen Små Avlopp

Publicerad: 20 okt 2009

Aktionsgruppen Små Avlopp

Aktionsgruppen Små Avlopp startar en kampanj mot utsläppen från 400 000 icke godkända och direkt undermåliga små enskilda avlopp i landets kommuner.