2020 blev ett bra och stabilt år för medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen, RGF

Publicerad: 14 jan 2021

När vi nu summerar ett väldigt annorlunda 2020 kan vi konstatera att medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen, RGF, gör ett försäljningsmässigt stabilt år.

De sex medlemmarna visar på en försäljningstillväxt över året på +2,2% jämfört med 2019. Efter ett relativt svagt Q3 med en tillväxt på låga 0,7% var utvecklingen under Q4 bättre med en tillväxt på +3%. Avseende utvecklingen inom några olika produktgrupper så ökade Rör, Värme och Teknisk armatur medan Porslin och Blandare visade på ungefär samma nivåer som föra året.

Göteborg ökar över året med +4,3% medan Stockholm ökar med +2,1%.

Det har under året varit en relativt stor variation av efterfrågan från olika kundsegment i branschen och vi kan konstatera att konjunkturavmattning och pågående pandemi har lett till kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler. Bygg- och anläggning ökade främst beroende på starkare signaler från företag inom VA och anläggningsverksamhet som bidrog. Olika konjunkturinstitut rapporterar om en bredare konjunkturåterhämtning mycket drivet av en ökande världshandel, fortsatt låga räntor och ökad optimism i samband med den påbörjade Corona vaccineringen.

2020 summeras alltså som ett stabilt år för medlemmarna inom RGF.