Marknad

Medlemsföretagens fakturerade omsättning av RSK-nummersatta produkter
Total försäljning:

Diagram: